2021 Baseball Results


Saturday, June 12, 2021 @ 11:00am
Final
Cubs (Coach Pitch) 3
Astros (Orange) (Coach Pitch) 15
 
Saturday, June 12, 2021 @ 10:00am
Final
Cubs (T-Ball 5-6) 11
Astros (T-Ball 5-6) 15
 
Friday, June 11, 2021 @ 7:10pm
Final
Astros (Orange) (Coach Pitch) 18
Red Sox (Coach Pitch) 4
 
Thursday, June 10, 2021 @ 7:00pm
Final
Angels (T-Ball 5-6) 15
Astros (T-Ball 5-6) 10
 
Wednesday, June 9, 2021 @ 7:10pm
Final
Astros (Orange) (Coach Pitch) 17
Braves (Coach Pitch) 7
 
Saturday, June 5, 2021 @ 1:15pm
Final
Yankees (Coach Pitch) 2
Braves (Coach Pitch) 6
 
Saturday, June 5, 2021 @ 10:00am
Final
Astros (T-Ball 5-6) 16
Dodgers (T-Ball 5-6) 8
 
Tuesday, May 25, 2021 @ 7:20pm
Final
Cardinals (Minors Division 9-10) 2
Braves (Minors Division 9-10) 4
 
Friday, May 21, 2021 @ 5:45pm
Final
Cardinals (Minors Division 9-10) 0
Red Sox (Minors Division 9-10) 3
 
Tuesday, May 18, 2021 @ 5:45pm
Final
Astros (Minors Division 9-10) 5
Cardinals (Minors Division 9-10) 10
 
Friday, May 14, 2021 @ 7:20pm
Final
Cubs (Minors Division 9-10) 5
Cardinals (Minors Division 9-10) 6